Desse skjørta er totalt ulike på dei to sidene, meir ulike enn det blå ovom her. Derfor må du gå inn på kvart skjørt og sjå bilete av begge sider.