Me har fleire dyr på lager som me berre ikkje har fått teke bilete av og lagt ut her. Så spør gjerne om du saknar noko her.