Levering

Normalt har du varene på postkontoret 2-5 dager frå me har motteke bestillinga di. Postkontoret gjev deg melding om når pakken kan hentast.

Du har ei vekes frist til å henta pakken din på ditt næraste postkontor.  Gjer du ikkje det, vil han bli returnert tilbake til oss. Dette er Posten sine reglar. I tillegg vil du bli fakturert for fraktkostnadene.

Betaling

Oppkrav
Viss du har valt oppkravsgebyr, vil gebyret koma i tillegg til fakturabeløpet.
 
Kundar på Svalbard

Posten har innført eit eige gebyr på pakkar som skal sendast til Svalbard. Derfor blir kvar bestilling belasta med dette gebyret som f.t. er kr 470,- .