Korger

Eg er så godt som utseld for korger, men får nye i august ein gong.

Korger frå Ghana, direkte import, veldig fine og i mange fargar, mønster og storleikar.