Eg har ein del Wonki Ware i butikken her på Nesflaten:  koppar (andre/fleire enn dei på biletet over her), diverse skåler og fat i diverse fargar.  Som nokon av dykk veit, er ingen heilt like. Derfor er det mykje arbeid å ta bilete - for best som det er, er skåla seld og då er det nytt bilete.....   Ta kontakt viss du vil ha Wonki ware, så kan eg senda deg bilete.  Ring 40092745.