Har mange små runde korger inne, men har ikkje teke bilete og lagt dei i nettbutikken. Ring meg, mob. 40092745, så kan eg ringa deg opp på messenger og ta deg med inn i butikken og visa korger på direkte video.